Asociatie

We have started as of the 23 of April 2017, to plant a church (Lighthouse Church), meeting in our apartment, inviting people to hear the Gospel message and also counseling them. We are praying for a public space to rent, at the same time, we are praying to start ” Lighthouse Coffeehouse”.

Coffeehouses are where people gather and are usually in no hurry, they talk and they listen. It’s a place for sharing thoughts and ideas, where relationships happen. It’s a picture of the Kingdom of God as people are brought from isolation to community.

A coffee house is a perfect setting for connecting with people. They’re a safe place for people to speak their mind, for us to hear, respect and value them.

Because coffeehouses are second homes to many, there are plenty of regulars that you can end up in progressive, long-term relationships with.

People from all social and cultural classes are looking for acceptance, people they can trust in and rely on, and a safe place to hang out and be themselves. They can find that at coffeehouses.

If your heart is for Evangelism and Community involvement, we invite you to be a partner through Prayer and Financially. Our current needs: Donate

resources for rent/ utilities – $1200+ ( aprox. 1000sq. ft.)
people to be a part of this new ministry
OPEN doors for us to share the Gospel
OPEN hearts to receive the Jesus as Savior!
Funds to renovate space for Coffeehouse/ Church- ( aprox. $30,000 )
Funds to hire at least 2 full time Employees- $1,500/month

Am început din 23 aprilie 2017, să plantăm o biserică (Lighthouse Church), întâlnindu-ne în apartamentul nostru,unde invităm oamenii să auda Evanghelia și îi consiliem. Ne rugăm pentru un spațiu public de închiriat și în același timp, ne rugăm să începem „Cafeneaua Lighthouse”.

Cafenelele au ca scop să adune oamenii, unde ei de obicei nu se grăbesc, vorbesc și ascultă. Este un loc pentru a împărtăși gândurile și ideile, de acolo se pot lega relații . Este o imagine a Împărăției lui Dumnezeu, deoarece oamenii sunt aduși de la izolare la comunitate.

O cafenea este un cadru perfect pentru conectarea cu oamenii. Poate fi un loc sigur unde oamenii vorbesc, pentru ca noi să-i auzim, să-i respectăm și să-i prețuim.

Deoarece cafenelele sunt o a doua CASA pentru mulți, există o mulțime de oameni obișnuiți cu care putem ajunge în relații progresive, pe termen lung.

Oamenii din toate clasele sociale și culturale caută acceptarea. Ei au nevoie de oameni în care pot avea încredere, pe care se pot baza și un loc sigur de a sta, pentru a fi ei înșiși. Ei pot găsi asta la cafenele.

Cine are pe inimă latura de evanghelizare și implicare în comunitate, dorim să ni se alăture prin RUGACIUNE și ORICE SPRIJIN FINANCIAR. Nevoile actuale:

Donate

Resurse pentru inchirierea spațiului / utilitați – $1200 + (cca 100mp.)
Oamenii să facă parte din această nouă lucrare.
Uși deschise pentru a împărtăși Evanghelia.
Inimi deschise pentru a accepta pe Isus Mântuitorul!
Fonduri pentru renovarea spațiului pentru cafenea / biserică- (aprox. 30.000 dolari)
Fonduri pentru a angaja cel puțin 2 angajați cu normă întreagă – $1.500 dolari / lună